Leerlingen van praktijkonderwijs met branchecertificaat succesvol op het mbo

Vóór de zomervakantie plaatste de mbo raad een nieuwsbericht op haar website over het succes van praktijkschoolleerlingen in het mbo. Het bericht belicht het onderzoek naar de resultaten van een nauwe samenwerking tussen regionale praktijkscholen en mbo’s. Het is duidelijk dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt. Eén van de succesfactoren die in het onderzoek genoemd…

Uitreiking Branchecertificaten

Ieder schooljaar worden meer dan 500 branchecertificaten behaald door leerlingen van vso en praktijkonderwijs! Ongeveer twee derde van de deelnemers behaalt het certificaat voor de kwalificatie Winkelmedewerker. De overige certificaten zijn voor de Assistent logistiek en de Kassamedewerker.          Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de feestelijke uitreiking van het certificaat Winkelmedewerker met een INretail logo….