Update cookies preferences

Beroepsbeschrijving bezorgmedewerker en (online) klantadviseur

De beroepen in de Retail veranderen snel. Om de veranderingen op de voet te volgen is een Retail Qualification Framework ontwikkeld. Daarin zijn actuele beroepsbeschrijvingen te vinden. Nieuw in het Framework Nieuw in het Retail Qualification Framework zijn de beroepsbeschrijvingen van de (online) klantadviseur en de bezorgmedewerker. De beschrijving van het beroep van de teamleider…

Eerste belangrijke stap in NLQF inschaling!

Vlak voor de zomervakantie is de eerste stap in de NLQF aanvraag genomen. KCH wil haar branchecertificaten Winkelmedewerker en Assistent logistiek voorzien van een NLQF-1 logo. Dit logo staat garant voor het niveau van deze opleidingen; wanneer het op het certificaat staat, is het niveau aantoonbaar gelijk aan mbo niveau 1. Dit is van waarde…

Modeopleidingen Alfa-college ontvangen branche-erkenning INretail

Het Alfa-college in Hoogeveen ontving zondag 28 april de eerste branche-erkenning van INretail tijdens het evenement Modestad Hogeveen. De brancheorganisatie geeft deze erkenning specifiek aan de opleidingen op het gebied van mode, die een ‘aantoonbare sterke samenwerking hebben met ondernemers in de regio’. INretail ontwikkelde onder begeleiding van KCH de auditcriteria in samenwerking met vertegenwoordigers…

Nieuwsbericht bcp’s – Beroepsbeschrijvingen aangevuld

Eind april 2019 zijn een aantal beroepscompetentieprofielen voor de retail vastgesteld. Dit gebeurde in de bestuursvergadering van KCH door werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit de retail. De nieuw vastgestelde beroepsbeschrijvingen zijn gepubliceerd op de website www.retailqf.nl. Door samen te werken met branches en bedrijven is een door de retail sector gedragen framework ontstaan met beroepsbeschrijvingen. In…

Keuzedeel Borrelshop

In opdracht van CBL heeft KCH het keuzedeel Borrelshop ontwikkeld. In de CBL keuzedelen-expertgroep zijn de wensen besproken met vertegenwoordigers van scholen en supermarkten. Dit heeft geleid tot een keuzedeel dat dieper ingaat op het adviseren van klanten in de borrelshop en kennis van de regels van de sociale hygiëne. De minister van OCW heeft…

Succesvolle relatiemiddag PEP

Op vrijdag 5 april vond de derde relatiemiddag plaats voor docenten van praktijkscholen en voortgezet speciaal onderwijs. Doel van deze middag was onder andere om informatie te geven over branchecertificering en de laatste ontwikkelingen rondom het PEP-systeem. Presentatie PEP-systeem KCH maakt tijdens deze middagen graag gebruik van de gelegenheid om docenten te informeren over de…

Uitnodiging – KCH relatiemiddag PEP

Op vrijdag 5 april ben je van harte welkom op onze relatiemiddag voor docenten van het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Deze middag staat in het teken van het branchecertificaat en het praktijkgericht examen portfolio (PEP). We praten je graag bij over de laatste ontwikkelingen. Daarnaast hebben wij Paragin, eigenaar van het digitale portfolio-systeem,…

Lancering RQF website

Recent is tijdens een feestelijke bijeenkomst de website van het Retail Qualification Framework (RQF) voor de Retail en Logistiek gelanceerd. In het framework zijn de vernieuwde beroepsbeschrijvingen opgenomen. Op de bijeenkomst waren veel vertegenwoordigers uit de bedrijven en branches aanwezig. Na de presentaties van FNG Group en Jumbo werd de website gelanceerd door het  indrukken…

Samenwerkingsovereenkomst KCH

KCH werkt met een samenwerkingsovereenkomst voor de praktijk- en of voortgezet speciaal onderwijs scholen. Deze overeenkomst is bestemd voor de betrokkenen bij het examen-ontwikkelproces, de leden van de ontwikkelgroep en de examencommissie, en voor de scholen. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de afspraken en wederzijdse verantwoordelijkheden opgenomen. Deze overeenkomst vervangt het eerdere aanmeldingsformulier. In de bijlage…

Leerlingen van praktijkonderwijs met branchecertificaat succesvol op het mbo

Vóór de zomervakantie plaatste de mbo raad een nieuwsbericht op haar website over het succes van praktijkschoolleerlingen in het mbo. Het bericht belicht het onderzoek naar de resultaten van een nauwe samenwerking tussen regionale praktijkscholen en mbo’s. Het is duidelijk dat deze samenwerking zijn vruchten afwerpt. Eén van de succesfactoren die in het onderzoek genoemd…