Update cookies preferences

Nieuw: Examen winkelmedewerker op basis van werkprocessen

Voor de beoordelingsinstrumenten van de kwalificatie Winkelmedewerker is een nieuwe variant ontwikkeld. Het gaat om een nulmeting, voortgangsmeting en praktijkexamen. In de huidige instrumenten wordt de leerling op basis van competenties beoordeeld. De nieuwe variant steekt in vanuit de werkprocessen, net als bij Assistent Logistiek, Assistent Facilitair en Assistent Groen. Deze nieuwe variant is op…

Schooldiploma VSO

VSO gaat schooldiploma uitreiken

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is het schooldiploma vso verplicht voor alle vso- en praktijkscholen. De vso-scholen moeten dan een schooldiploma of een verklaring uitreiken aan hun schoolverlaters. Daarnaast is ook het gebruik van een portfolio voor elke leerling verplicht. Dit moet natuurlijk een waardevol diploma zijn waarmee de leerling zijn of haar kansen op…

Overzicht suppermarkt

Kwalificatie Winkelmedewerker in nieuwe database NLQF

Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om kwalificaties op te zoeken en te vergelijken via de database NLQF-kwalificaties. Dit is de eerste plek in Nederland waar informatie over formele en non-formele kwalificaties eenduidig te vinden en te vergelijken is. De KCH-kwalificatie Winkelmedewerker, ingeschaald op NLQF-niveau 1, is ook opgenomen in deze database. Via de…