Bedrijvige KCH relatiemiddag PEP

Donderdagmiddag 7 november 2019 vond er in Ede de KCH relatiemiddag PEP plaats. Deze middag stond in het teken van de relatie van de PRO VSO-scholen met de (stage-)bedrijven en de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt. Gastsprekers waren Lisa van der Pol en Bas Metten namens Deen Supermarkten en Margriet ter Horst van…

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst

In de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, staan regels voor het zorgdragen voor de privacy van leerlingen die gebruik maken van het portfoliosysteem. Wij zijn hier als KCH actief mee bezig. We vinden het van het grootste belang dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Daarom hebben we ons aangemeld bij het privacy convenant van het…

Open inschrijving instructie KCH Praktijkgericht Examenportfolio (PEP)

Op donderdag 21 november en donderdag 12 december organiseren wij een instructiemiddag voor het werken met het PEP systeem. Deze instructie is bedoeld voor docenten uit het praktijkonderwijs en/of speciaal voortgezet onderwijs. Werk je met het portfolio en heb je vragen? Heb je behoefte aan uitleg over het systeem of wil je hulp bij het…

KCH aanwezig bij Hèt Congres

Op vrijdag 29 november 2019 vindt Hèt Congres plaats bij congrescentrum Papendal in Arnhem. Hét Congres is een landelijk onderwijscongres over onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Tijdens Hét Congres wordt nieuw ontwikkelde expertise gepresenteerd. Daarnaast worden er ‘good practice’ voorbeelden en ervaringen van allerlei samenwerkingsvormen en initiatieven tussen regulier en…

Het KCH portfoliosysteem voor de academie voor Zelfstandigheid

In het najaar van 2019 gaat de academie voor Zelfstandigheid voor de certificering van haar opleiding werken met het digitaal portfoliosysteem van KCH. Er zullen dan twee pilots starten; één voor het traject voor studenten en één voor de trainers van de academie. De academie voor Zelfstandigheid biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking de…

Beroepsbeschrijving bezorgmedewerker en (online) klantadviseur

De beroepen in de Retail veranderen snel. Om de veranderingen op de voet te volgen is een Retail Qualification Framework ontwikkeld. Daarin zijn actuele beroepsbeschrijvingen te vinden. Nieuw in het Framework Nieuw in het Retail Qualification Framework zijn de beroepsbeschrijvingen van de (online) klantadviseur en de bezorgmedewerker. De beschrijving van het beroep van de teamleider…

Eerste belangrijke stap in NLQF inschaling!

Vlak voor de zomervakantie is de eerste stap in de NLQF aanvraag genomen. KCH wil haar branchecertificaten Winkelmedewerker en Assistent logistiek voorzien van een NLQF-1 logo. Dit logo staat garant voor het niveau van deze opleidingen; wanneer het op het certificaat staat, is het niveau aantoonbaar gelijk aan mbo niveau 1. Dit is van waarde…

Modeopleidingen Alfa-college ontvangen branche-erkenning INretail

Het Alfa-college in Hoogeveen ontving zondag 28 april de eerste branche-erkenning van INretail tijdens het evenement Modestad Hogeveen. De brancheorganisatie geeft deze erkenning specifiek aan de opleidingen op het gebied van mode, die een ‘aantoonbare sterke samenwerking hebben met ondernemers in de regio’. INretail ontwikkelde onder begeleiding van KCH de auditcriteria in samenwerking met vertegenwoordigers…

Nieuwsbericht bcp’s – Beroepsbeschrijvingen aangevuld

Eind april 2019 zijn een aantal beroepscompetentieprofielen voor de retail vastgesteld. Dit gebeurde in de bestuursvergadering van KCH door werkgevers- en werknemersorganisaties vanuit de retail. De nieuw vastgestelde beroepsbeschrijvingen zijn gepubliceerd op de website www.retailqf.nl. Door samen te werken met branches en bedrijven is een door de retail sector gedragen framework ontstaan met beroepsbeschrijvingen. In…

Keuzedeel Borrelshop

In opdracht van CBL heeft KCH het keuzedeel Borrelshop ontwikkeld. In de CBL keuzedelen-expertgroep zijn de wensen besproken met vertegenwoordigers van scholen en supermarkten. Dit heeft geleid tot een keuzedeel dat dieper ingaat op het adviseren van klanten in de borrelshop en kennis van de regels van de sociale hygiëne. De minister van OCW heeft…