Academie voor Zelfstandigheid

Op 1 januari is de eerste pilot voor de trainers van de Academie voor Zelfstandigheid van start gegaan.  De drie trainers van locatie Ede van ’s Heerenloo  zijn begonnen om in het Praktijkgerichte Examen Portfolio het profiel “Basistrainer” te bewijzen door het uploaden van de relevante documenten. Een tweede pilot groep van trainers uit locatie…

Docenten platform

Aan het praktijkgericht Portfolio-systeem zijn een aantal service mogelijkheden toegevoegd. Zo staat er, onder andere, in de bibliotheek een aantal toetsen en opdrachten die de docenten kunnen gebruiken in hun scholingsaanbod. Tijdens de relatiemiddagen en in onze contacten met de scholen is gebleken dat er veel docenten zij die lesmateriaal en/of opdrachten hebben ontwikkeld en…

Profiel Assistent facilitair medewerker

Het profiel van assistent facilitair medewerker (afgeleid van het entree-dossier) is gereed. Dat betekent dat de nul- en voortgangsmeting plus het praktijkexamen vanaf nu beschikbaar zijn. De eerste trajecten voor dit dossier zullen dit voorjaar van start gaan. Het Praktijkgericht  examenportfolio is dan ingericht en klaar voor de studenten van de Academie voor Zelfstandigheid.

Certificeren doelgroepen Arbeidstoeleiding

KCH is een aantal malen benaderd door partijen die werken met doelgroepen met een arbeidsbeperking. Het is vaak zo dat de deelnemer werk uitvoert dat minimaal voldoet aan de praktijk van een mbo niveau 1. Qua theoretische eisen kunnen deze mensen geen volledig mbo diploma halen, daarom is het belangrijk dat zij erkenning van hun…

KCH loopbaanpaden skillspaspoort

RQF en Loopbaanpaden

In 2020 is het project loopbaanpaden, binnen het RQF, systeem van start gegaan. Een medewerker, binnen de Retail of Logistiek, kan in de toekomst dan via het Retail Qualification Framework zoeken naar een andere, naastgelegen of hogere, functie en zien welke aanvullende competenties of vaardigheden hij nog moet ontwikkelen. Voor zowel bedrijven als voor individuele…

Bedrijvige KCH relatiemiddag PEP

Donderdagmiddag 7 november 2019 vond er in Ede de KCH relatiemiddag PEP plaats. Deze middag stond in het teken van de relatie van de PRO VSO-scholen met de (stage-)bedrijven en de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt. Gastsprekers waren Lisa van der Pol en Bas Metten namens Deen Supermarkten en Margriet ter Horst van…

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst en verwerkersovereenkomst

In de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming, staan regels voor het zorgdragen voor de privacy van leerlingen die gebruik maken van het portfoliosysteem. Wij zijn hier als KCH actief mee bezig. We vinden het van het grootste belang dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Daarom hebben we ons aangemeld bij het privacy convenant van het…

Open inschrijving instructie KCH Praktijkgericht Examenportfolio (PEP)

Op donderdag 21 november en donderdag 12 december organiseren wij een instructiemiddag voor het werken met het PEP systeem. Deze instructie is bedoeld voor docenten uit het praktijkonderwijs en/of speciaal voortgezet onderwijs. Werk je met het portfolio en heb je vragen? Heb je behoefte aan uitleg over het systeem of wil je hulp bij het…

KCH aanwezig bij Hèt Congres

Op vrijdag 29 november 2019 vindt Hèt Congres plaats bij congrescentrum Papendal in Arnhem. Hét Congres is een landelijk onderwijscongres over onderwijs aan leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben. Tijdens Hét Congres wordt nieuw ontwikkelde expertise gepresenteerd. Daarnaast worden er ‘good practice’ voorbeelden en ervaringen van allerlei samenwerkingsvormen en initiatieven tussen regulier en…

Het KCH portfoliosysteem voor de academie voor Zelfstandigheid

In het najaar van 2019 gaat de academie voor Zelfstandigheid voor de certificering van haar opleiding werken met het digitaal portfoliosysteem van KCH. Er zullen dan twee pilots starten; één voor het traject voor studenten en één voor de trainers van de academie. De academie voor Zelfstandigheid biedt aan volwassenen met een verstandelijke beperking de…