KCH Certificering – tijdelijke maatregelen i.v.m. corona

Hoe om te gaan met de certificering van de leerlingen die dit jaar van school gaan? Vanwege de coronacrisis lopen een aantal leerlingen tegen praktische problemen aan bij het voldoen aan de voorwaarden voor het certificaat. Voor leerlingen die nog een jaar op school blijven, is de oplossing te vinden in het doorschuiven van de…

KCH kwalificatie Winkelmedewerker ingeschaald op NLQF niveau 1

Als eerste kwalificatie in de sector handel is de KCH-kwalificatie Winkelmedewerker op NLQF niveau 1 ingeschaald. Voor onze leerlingen die dit certificaat behalen is dit van grote meerwaarde. Zij tonen hiermee aan dat zij op mbo 1 niveau werken. Zo vergroten zij hun kansen op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst! Het branchecertificaat is…

Beroepsbeschrijvingen voor de foodservice medewerkers gepubliceerd

De foodservice medewerker is werkzaam in de retail in zowel de supermarkten als in de food speciaalzaken. Het beroep van foodservice medewerker is vrij nieuw. De differentiatie in type organisatie leidt tot verschillen in werkzaamheden en benodigde (product)kennis, vaardigheden en inzicht. Dit kwam ter sprake tijdens de interviews die bij bedrijven zijn gevoerd. Voor retailers…

Jaaroverzicht 2019

– door Nico Meijer, voorzitter bestuur Stichting KCH – De start van een nieuw kalenderjaar is een mooi moment om een terugblik te geven. Afgelopen jaar heeft KCH met veel expertise en plezier een aantal projecten uitgevoerd. Honderden studenten van de scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs haalden een branchecertificaat voor de detailhandel of…

Academie voor Zelfstandigheid

Op 1 januari is de eerste pilot voor de trainers van de Academie voor Zelfstandigheid van start gegaan.  De drie trainers van locatie Ede van ’s Heerenloo  zijn begonnen om in het Praktijkgerichte Examen Portfolio het profiel “Basistrainer” te bewijzen door het uploaden van de relevante documenten. Een tweede pilot groep van trainers uit locatie…

Docenten platform

Aan het praktijkgericht Portfolio-systeem zijn een aantal service mogelijkheden toegevoegd. Zo staat er, onder andere, in de bibliotheek een aantal toetsen en opdrachten die de docenten kunnen gebruiken in hun scholingsaanbod. Tijdens de relatiemiddagen en in onze contacten met de scholen is gebleken dat er veel docenten zij die lesmateriaal en/of opdrachten hebben ontwikkeld en…

Profiel Assistent facilitair medewerker

Het profiel van assistent facilitair medewerker (afgeleid van het entree-dossier) is gereed. Dat betekent dat de nul- en voortgangsmeting plus het praktijkexamen vanaf nu beschikbaar zijn. De eerste trajecten voor dit dossier zullen dit voorjaar van start gaan. Het Praktijkgericht  examenportfolio is dan ingericht en klaar voor de studenten van de Academie voor Zelfstandigheid.

Certificeren doelgroepen Arbeidstoeleiding

KCH is een aantal malen benaderd door partijen die werken met doelgroepen met een arbeidsbeperking. Het is vaak zo dat de deelnemer werk uitvoert dat minimaal voldoet aan de praktijk van een mbo niveau 1. Qua theoretische eisen kunnen deze mensen geen volledig mbo diploma halen, daarom is het belangrijk dat zij erkenning van hun…

RQF en Loopbaanpaden

In 2020 zal het project loopbaanpaden, binnen het RQF, systeem van start gaan. Een medewerker, binnen de Retail of Logistiek, kan in de toekomst dan via het Retail Qualification Framework zoeken naar een andere, naastgelegen of hogere, functie en zien welke aanvullende competenties of vaardigheden hij nog moet ontwikkelen. Voor zowel bedrijven als voor individuele…

Bedrijvige KCH relatiemiddag PEP

Donderdagmiddag 7 november 2019 vond er in Ede de KCH relatiemiddag PEP plaats. Deze middag stond in het teken van de relatie van de PRO VSO-scholen met de (stage-)bedrijven en de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt. Gastsprekers waren Lisa van der Pol en Bas Metten namens Deen Supermarkten en Margriet ter Horst van…