Nieuw: Examen winkelmedewerker op basis van werkprocessen

Voor de beoordelingsinstrumenten van de kwalificatie Winkelmedewerker is een nieuwe variant ontwikkeld. Het gaat om een nulmeting, voortgangsmeting en praktijkexamen. In de huidige instrumenten wordt de leerling op basis van competenties beoordeeld. De nieuwe variant steekt in vanuit de werkprocessen, net als bij Assistent Logistiek, Assistent Facilitair en Assistent Groen. Deze nieuwe variant is op…

Leerwerk festival Amersfoort

Op maandag 16 mei heeft het leerwerkfestival van de Programmaraad plaatsgevonden. Els en Maaike zijn naar de prachtige locatie Mariënpoort in Amersfoort geweest om deel te nemen. Het thema van deze dag was de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en daarom voor ons interessant voor onze KCH Praktijkdiploma’s en de Branchediploma’s van de AvZ. Het…

Beroepsbeschrijvingen voor ambulante handel gepubliceerd

In het Retail Qualification Framework – www.retailqf.nl – zijn in april 2022 de beroepsbeschrijvingen opgenomen voor de ambulante Handel voor niveau 1 tot en met niveau 5. Beroepen hebben geen vaste invulling meer. Daarom gebruikt het Retail Qualification Framework een beschrijving in rollen. Deze rollen zijn gebaseerd op de meest voorkomende werkzaamheden van het beroep…

Skills Heroes vakwedstrijden

Tijdens de Skills Heroes vakwedstrijden jureerden onze collega’s Maaike de Caluwém, Rudo Vinck en Marijke Backx de kandidaten voor Verkoopspecialist en Filiaalmanager/Ondernemer. Twee leuke en intensieve dagen waarin zij hun eigen beoordelingskills konden inzetten. De wedstrijden vonden plaats in Mall of the Netherlands in Leidschendam. De finale van de skillswedstrijden vonden plaats op 31 maart…

Eerste branchediploma’s uitgereikt

Een mooi moment: de uitreiking van één van de eerste Branchediploma’s Assistent Facilitair! De studenten van de brancheopleidingen Groen, Facilitair en Logistiek laten in de praktijk zien wat ze kunnen. En dat is veel! Het diploma heeft een NLQF niveau 1 inschaling en staat daarmee qua niveau gelijk aan mbo 1. Deze student van de…

assistent groen

Nieuw in ons aanbod: assistent facilitair en assistent groen

Afgelopen schooljaar zijn er alweer twee praktijkdiploma’s voor onze kwalificatie Assistent Facilitair uitgereikt. Deze ‘nieuwe’ kwalificatie is, net zoals onze andere kwalificaties, ingeschaald op NLQF-1 (en dus qua niveau vergelijkbaar met mbo niveau-1). Als lesmethode voor deze kwalificatie is de digitale opleiding assistent facilitair van Eduhint / OVD gebruikt. Deze is weliswaar voornamelijk op de…

Instructie nieuwe docenten

Gebruikersinstructies nieuwe docenten

Zoals ieder jaar zijn er wisselingen van docenten voor de aangeboden vakken. Deze docenten zijn vaak nog onbekend met het KCH-praktijkdiploma en het portfoliosysteem. Speciaal voor hen zijn er diverse gebruikersinstructies om snel de stappen onder de knie te krijgen: Op verzoek komen wij naar school om het werken met ons praktijkdiploma te bespreken en…

Interieuradviseur aan het werk

Nieuwe beroepsbeschrijving Interieuradviseur

De beroepen in de retail veranderen snel. Om de veranderingen op de voet te volgen, is door KCH het Retail Qualification Framework met actuele beroepsbeschrijvingen ontwikkeld. De beroepsbeschrijvingen zijn opgebouwd uit rollen met competenties en vaardigheden. In de praktijk zien we dat functies binnen bedrijven op verschillende wijzen worden ingevuld. De rollen bieden de benodigde…

Praktijkdiploma als voorbereiding Entreeopleiding

Succesvol naar het Entree-onderwijs met het KCH praktijkdiploma

Voor veel leerlingen van praktijkonderwijs is doorstromen naar Entree-onderwijs een wens. Voor een aantal van hen is dit ook een reële mogelijkheid. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, is een goede begeleiding belangrijk. Het behalen van het KCH praktijkdiploma kan een goede voorbereiding zijn. Het KCH praktijkdiploma maakt gebruik van een examenstandaard…

Schooldiploma VSO

VSO gaat schooldiploma uitreiken

Met ingang van schooljaar 2021-2022 is het schooldiploma vso verplicht voor alle vso- en praktijkscholen. De vso-scholen moeten dan een schooldiploma of een verklaring uitreiken aan hun schoolverlaters. Daarnaast is ook het gebruik van een portfolio voor elke leerling verplicht. Dit moet natuurlijk een waardevol diploma zijn waarmee de leerling zijn of haar kansen op…